Larvae of <I>Habrobracon xanthonotus (Bracon xanthonotus)</I> on a parasitized omnivorous looper, <I>Sabulodes aegrotata.</I>.
Larvae of Habrobracon xanthonotus (Bracon xanthonotus) on a parasitized omnivorous looper, Sabulodes aegrotata..
Credit: Max E. Badgley